Szkolenia i warsztaty

Celem warsztatów i szkoleń jest dostarczanie praktycznej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz uświadamianie uczestnikom ( dzieci, młodzieży, osobom dorosłym) ich możliwości i potencjału do zmiany. Wszystkie zajęcia prowadzone są metodą warsztatowo-szkoleniową z wykorzystaniem różnorodnych technik w przyjaznej i twórczej atmosferze.

  

  

Przykładowa tematyka:

 • komunikacja interpersonalna
 • warsztaty motywacyjne
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem
 • zarządzanie czasem
 • autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • aktywizacja zawodowa, rozmowa kwalifikacyjna
 • trening twórczego myślenia rozwiązywania problemów
 • trening umiejętności społecznych
 • techniki pamięciowe i skutecznego uczenia się
 • zajęcia dla osób walczących z nadwagą
 • terapia behawioralna dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera, upośledzenie umysłowe, opóźnienie psychoruchowe, opóźnienie rozwoju mowy, mózgowe porażenie dziecięce)
 • treningi relaksacyjne
 • treningi kontroli złości
 • rozwijaniem umiejętności społecznych
 • radzeniem sobie z przemocą
 • pracą nad lepszymi relacjami z rówieśnikami
 • terapia AAC (dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością niemówiących lub posługujących sie mową w ograniczonym stopniu)
 • warsztaty profilaktyczno-edukacyjne (antyalkoholowy, antynikotynowy, uzależnień od komputera, asertywność )
 • inna tematyka (w zależności od zapotrzebowania).
 • "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" czyli rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. Program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Zajęcia mają charakter warsztatów psychologicznych, składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych, a ich istotą są ćwiczenia i scenki. Cennym elementem uczącym jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz praktyczne wypróbowywanie nowych umiejętności w postaci zadań domowych. Spotkania odbywają się w małych grupach (nie większych niż 15 osób).