Psychoterapia indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych

CO TO JEST TERAPIA POZNAWCZO- BEHAWIORALNA?

 

 • Jest to rodzaj rozmowy na temat tego, jak postrzegasz siebie, świat i innych ludzi. Terapia określa związek, jaki istnieje pomiędzy myślami, emocjami a zachowaniem oraz identyfikuje, jak wpływa to na Twoje codzienne funkcjonowanie.

   

 • Istotą terapii jest odnalezienie takich sposobów rozwiązania problemu, które są bardziej skuteczne niż te, stosowane dotychczas. Celem terapii jest również pomoc w osiągnięciu zmiany w sposobie myślenia, odczuwania i zachowywania się, a tym samym, poprawa jakości Twojego życia.

   

 • Psychoterapia poznawczo-behawioralna zakłada współpracę terapeuty i pacjenta: polega ona  na zidentyfikowaniu i zrozumieniu problemu. W procesie tym pacjenci często są zachęcani do wypróbowania nowych sposobów radzenia sobie w czasie pomiędzy sesjami.

   

 • Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, a ilość spotkań zależy od indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta. Zazwyczaj liczba sesji różni się w zależności od rodzaju i nasilenia problemu pacjenta. Kiedy problemy nawarstwiają się i stają bardziej złożone, wówczas interwencja psychoterapeutyczna jest dłuższa w zależności od potrzeb pacjenta.

   

 • Ponieważ terapia indywidualna to proces zmiany, dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań. Sesje odbywają się zwykle 1-2 razy w tygodniu i trwają godzinę.

KIEDY  MOŻE POMÓC TERAPIA POZNAWCZO BEHAWIORALNA?

  

Jeśli:

 • Doświadczasz uporczywego uczucia przygnębienia, zmęczenia, utraty sensu życia, osamotnienia
 • Zamartwiasz się, boisz się przyszłości
 • Jesteś nadmiernie zestresowany, czujesz sie ciągle zmęczony
 • Odczuwasz przymus wykonywania pewnych czynności, masz myśli natrętne
 • Jesteś wolniejszy, bardziej płaczliwy, częściej masz chandrę, nie widzisz celu w życiu
 • Masz myśli samobójcze
 • Nie możesz poradzić sobie z własną złością, emocjami
 • Przeżyłeś trudne doświadczenia takie jak choroba, wypadek komunikacyjny, śmierć bliskiej osoby, wykorzystanie seksualne, katastrofa, napaść
 • Masz zaburzenia związane z odżywianiem się, utrzymaniem prawidłowej wagi
 • Cierpisz na bezsenność
 • Masz trudności w pracy
 • Nie potrafisz odpoczywać
 • Chcesz uporządkować życie osobiste, rodzinne
 • Choruje lub zmarła Ci najbliższa osoba
 • Pojawiły się poważne zmiany życiowe (miejsca zamieszkania, rozwód, zmiana sytuacji rodzinnej i ekonomicznej, zdrada)
 • Masz problemy w relacjach z innymi
 • Chcesz podnieść swoje kompetencje społeczne
 • Niepokoi Cie zachowanie Twojego dziecka (nie nawiązuje ono kontaktu wzrokowego, brak spontanicznej zabawy, brak mowy, jest agresywne)
 • Twoje dziecko jest niepełnosprawne
 • Twoje dziecko jest niemówiące lub posługuje się mowa w ograniczonym stopniu.

Jeśli odpowiedziałeś TAK, konieczna jest pomoc specjalisty.

Warto rozważyć skorzystanie z terapii poznawczo-behawioralnej, gdyż badania potwierdziły skuteczność leczenia wielu zaburzeń.