Diagnoza

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych:

   

 • Diagnoza całości funkcjonowania psychicznego
 • Diagnoza sprawności intelektualnej
 • Diagnoza rozwoju komunikacji i mowy
 • Diagnoza rozwoju emocjonalno-społecznego
 • Diagnoza aktualnego rozwoju dziecka w różnych sferach
 • Terapia AAC dla osób z wieloraką niepełnosprawnością
 • Określanie mocnych i słabych stron dziecka
 • Wczesne wykrywanie ryzyka dysleksji rozwojowej
 • Badanie gotowości szkolnej 5 i 6 latków
 • Badanie stosunków rodzinnych
 • Diagnoza przyczyn trudności w nauce
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwojowych
 • Diagnoza preferencji zawodowych

  

W ramach diagnozy wykonywane jest kompleksowe badanie psychologiczne w celu
wydania kompleksowej opinii psychologicznej. Podczas diagnozy korzystam z
wystandaryzowanych technik , testów psychologicznych, obserwacji, a także wywiadu z osobą badaną/rodzicem. Po przeprowadzonej diagnozie sporządzam opinię psychologiczną.
Wydaję również opinie pomocnicze na potrzeby sądu w sprawach rozwodowych, opinie potrzebne do orzeczeń o niepełnosprawności, odszkodowań itp. W zależności od potrzeb klienta diagnoza obejmuje dwa lub trzy spotkania.