Oferta - dla kogo?

Oferuję:

  • psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych.
  • jednorazowe konsultacje i poradnictwo psychologiczne w sytuacjach kryzysowych
  • diagnozę psychologiczno-pedagogiczną
  • szkolenia i warsztaty
  • psychotesty (wkrótce)

Poza tym zajęcia terapeutyczne w zakresie ( więcej informacji po kontakcie telefonicznym, e-mailowym):

  • Program Integracji Odruchów wg dr Sally Goddard dla dzieci z trudnościami  w uczeniu się ( dysgrafia, dysortografia, dyspraksją, zaburzeniami koncentracji uwagi, nadpobudliwością ADHD,zespołem Aspergera, opóźnionym rozwojem mowy, inne),u których obserwujemy opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów. Dla każdego dziecka na podstawie procedury diagnostycznej opracowywany jest indywidualny program terapeutyczny, polegający na programie ćwiczeń fizycznych stymulujący układ nerwowy.
  • Zajęcia Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to system ćwiczeń ruchowych zbudowanych w oparciu o wczesnodziecięce zabawy rodziców z dziećmi.W założeniu posługiwanie się ruchem jako formą terapii wpływa nie tylko na kondycję i sprawność fizyczną człowieka, ale również wspomaga rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny. Dzieci mają też możliwość współdziałania w grupie, integracji z innymi osobami, rozwijania przez ruch świadomości własnego ciała, przestrzeni, a dzięki radosnej zabawie doznają wielu pozytywnych emocji.  Zajęcia są dla dzieci z problemami psychologicznymi (nadpobudliwych, nieśmiałych,  z zaburzeniami lękowymi, emocjonalnymi, z autyzmem, mutyzmem selektywnym, opóźnionym rozwojem mowy, jąkających się, niepełnosprawnych).