Uprawnienia

  • Praktykę kliniczną prowadzę od 2009 roku, posiadam dyplom magistra psychologii o specjalizacji Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Gdańskim.
  • Ukończyłam Studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym: Psychologia Kliniczna
  • Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim, dzięki którym posiadam uprawnienia do prowadzenia badań psychologicznych w zakresie Psychologii Transportu.
  • Odbyłam staż na oddziale Psychiatrycznym w 110 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Elblągu.
  • Ukończyłam specjalistyczne szkolenia m.in.: w terapii metodą Przedłużonej Ekspozycji dotyczącej terapii PTSD dla osób cierpiących na zaburzenie stresowe pourazowe po traumach ( gwałt, wypadki komunikacyjne, napaść, wojna, katastrofy, nagła i tragiczna śmierć osoby).