Przykładowe odbyte szkolenia

 • „Zaburzenia seksualne u mężczyzn”, „Seksualność osób niepełnosprawnych” „Psychosomatyka” -CMKP- Pracownia Seksuologii Klinicznej i Sądowej w Warszawie.

   

 • "Prowadzenie terapii indywidualnej z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zaburzeniem autystycznym i zespołem Aspergera) i niepełnosprawnymi intelektualnie” - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku.

   

 • „Terapia behawioralna osób z autyzmem – warsztaty szkoleniowe” -  Centrum Diagnozy i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Gdańsku.

   

 • "Terapia AAC – szkolenie z zakresu metod alternatywnej komunikacji u osób z wieloraką niepełnosprawnością"- Stowarzyszenie „Mówić bez słów” w Krakowie; GADATEK- Centrum Rozwoju Porozumiewania  oraz  Przedszkole Specjalne "ORZESZEK" w Poznaniu.

   

 • "Warsztaty szkoleniowe Biofeedback" - ELMIKO w Warszawie.

   

 • „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”- Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.