Doświadczenie zawodowe

 • Jestem psychologiem, pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym.

   

 • Ukończyłam studia podyplomowe na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym: Psychologia Kliniczna I stopnia.

   

 • Obecnie jestem w trakcie szkolenia w kierunku uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB), jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB). Jestem pod stałą superwizją, prowadzoną przez doświadczonych psychoterapeutów i psychiatrów, którzy uzyskali tytuł superwizora PTTPB.
 • Swoje doświadczenie zdobywałam, prowadząc terapię indywidualną i grupową z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Z sukcesami prowadzę terapię  i pomagam moim pacjentom w trudnościach i problemach  dotyczących depresji, lęku, stresu, traumy, nadpobudliwości, zaburzeń pamięci, bezsenności, zaburzeń zachowania i emocji, zaburzeń psychotycznych,  nerwicowych, zaburzeń odżywiania oraz relacji z innymi ludźmi.

   

 • Wspieram dzieci  i młodzież w wieku szkolnym w Zespole Szkół Muzycznych w Elblągu, gdzie prowadzę zajęcia integracyjne, psychoedukacyjne, trening umiejętności wychowawczych oraz poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 • Prowadziłam szkolenia o różnorodnej tematyce: począwszy od warsztatów integracyjnych, szkoleń dla terapeutów, treningu umiejętności wychowawczych na treningu umiejętności społecznych kończąc. W ramach aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych prowadziłam zajęcia grupowe ( Trening Umiejętności Społecznych -100h) dla 30 beneficjentów programu zlecone przez Centrum Edukacji ZDZ w Braniewie.

 

 • Współpracuję z Wojewódzkim Zespółem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu, przeprowadzam  badania diagnostyczne. Prowadzę działania diagnostyczne oraz terapeutyczne dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych.

   

   

 • Współpracowałam z Ośrodkiem Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczym w Jezierniku, gdzie prowadziłam działania konsultacyjne kadry pracującej z osobami niepełnosprawnymi. Miałam możliwość  prowadzenia terapii indywidualnej oraz grupowej z osobami z różnymi typami niepełnosprawności (autyzm wczesnodziecięcy, upośledzenie umysłowe , zespoły wad genetycznych, mózgowe porażanie dziecięce, zespół Downa, zespół Retta). W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody terapii, są to m.in.: terapia behawioralna, Metoda Ruchu Rozwijającego (MRR) Weroniki Sherborne, neuropsychologię, Integrację Sensoryczną, EEG Biofeedback, terapia AAC.

   

 • Uczestniczyłam w indywidualnych szkoleniach Superwizyjnych pod nadzorem dr Magdaleny Grycman  dotyczącej terapii AAC (Augmentative and Alternative Communication) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z wieloraką niepełnosprawnością niemówiących lub posługujących się mową w ograniczonym stopniu (diagnoza umiejętności komunikacyjnych, prowadzenie zajęć z terapii).

   

 • Dbam o wysoki standard mojej pracy kierując się Kodeksem Etyki Zawodu Psychologa, uczestnikom terapii zapewniam dyskrecję i anonimowość.