Witamy na stronie Centrum Terapii i Diagnozy

DYSLEKSJA?
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU?
DYSORTOGRAFIA?

 

OFERUJEMY:
Terapię psychologiczno – pedagogiczną- to specjalistyczna pomoc udzielana dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia). Oddziaływania te mają charakter korekcyjno-kompensacyjny. Oznacza to, że ukierunkowane są na usprawnienie zaburzonych funkcji (wzrokowych, słuchowych, kinestetyczno-ruchowych, przestrzennych) oraz wspomaganie funkcji dobrze rozwijających się, które mogą stać się wsparciem dla zaburzonych. Zadaniem terapeutycznym jest wzmocnienie procesów funkcji poznawczych uwagi, pamięci, myślenia.W terapii wykorzystujemy między innymi: elementy Metody Dobrego Startu, Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona, Program Integracji Odruchów wg S. Goddard oraz wiedzę neuropsychologiczną.

 

Zgłoś swoje dziecko na zajęcia terapeutyczne!

 

 

                     Zapraszamy na warsztaty psychoedukacyjne                        "Szkoła dla Rodziców"!

 

 „Szkoła dla rodziców” to ogólnopolski program, w ramach którego nauczysz się nawiązywać głębsze i cieplejsze relacje z dziećmi, niezależnie od tego, czy Twoje dziecko ma 2 lata czy 16.Program rekomendowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN.Koncepcja programu opiera się na założeniach pedagogiki Thomasa Gordon oraz książki A. Faber i E. Mazlish,z cyklu:Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały;Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.Daje on możliwość wspierania rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu poprzez budowanie klimatu zaspokajającego potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji oraz naprawę, ochronę więzi emocjonalnych w rodzinie.

 

Zajęcia mają charakter warsztatów psychoedukacyjnych i poruszają tematykę:

  • Pogłębienie relacji między rodzicami, a dziećmi,
  • Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się z dziećmi,
  • Refleksja nad własną postawą wychowawczą,
  • Wymiana doświadczeń i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Warsztaty obejmują: 10-12 cotygodniowych spotkań trwających 2 godziny;
Liczebność grupy:  8- 15 osób;
Cena: 290zł/os;
Cena dla par (oboje rodziców)440

Zajęcia prowadzą psycholożki: Marta Wilk i Alicja Sztafarek

 

Zgłoś chęć udziału w warsztacie!

Kontakt: zadzwoń  509-697-173 napisz e-mail: pomoc@centrumdiagnozy.pl

 

Info również na naszej stronie na facebooku!!!

 

Termin zostanie ustalony w miarę napływających zgłoszeń.